Spørgsmål og svar
Vi yder ingen erstatning, hvis et brev skulle blive væk, beskadiges, eller hvis indholdet mangler helt eller delvist. Hvis du derimod sender som pakke, erstattes din forsendelse efter dens vægt og kan trackes undervejs. Se vore Forretningsbetingelser for yderligere oplysninger. Husk altid at skrive dit pakkenummer ned, inden du afsender pakken. Du skal bruge pakkenummeret til at tracke din pakke og eventuelt i forbindelse med en reklamation. Du kan få en kvittering, når pakken er afleveret på posthuset eller i pakkeboksen.
Et brev kan ikke trackes, og vi yder ingen erstatning, hvis et brev skulle blive væk, beskadiges eller hvis indholdet mangler helt eller delvist. Men vi kan mod betaling tilbyde at udstede en kvittering for, at brevet er sendt med os (kaldet en postkvittering/indleveringsattest). En indleveringsattest er et bevis for dig som afsender på, at et brev er afleveret til PostNord. Indleveringsattesten kan købes samtidig med, at brevet afleveres på posthuset.
Ja, det kan du, hvis du sender dit brev som et rekommanderet brev. Rekommanderede breve afleverer du på udvalgte posthuse, og du skal huske at skrive "R" eller "Rekommanderet" på forsiden af brevet og udfylde en blanket.
Hvis du sender et brev med for lidt porto på, sørger vi for, at brevet kommer frem alligevel. Vi sætter den rigtige porto på og sender regningen til dig. For den service opkræver vi et administrationsgebyr.